top of page

Üdvözöljük!

Néhány szó az Egyesületről:

Négyéves önkéntes tevékenység után született meg a döntés a Mai Fiatalok Támogatásáért Közhasznú Egyesület (MAFITA) megalakításáról, így az alapító tagok a korábban megkezdett tevékenységet szervezett keretek között folytathatták.
A fiatalokkal való foglalkozás már 2003 tavaszán megkezdődött ifjúsági klubok, és interaktív osztályfőnöki órák tartásával, melyben a fiatalok (13-18 éves korosztály) jellemének és kapcsolatainak fejlesztése különösen nagy hangsúlyt kapott. Ehhez kapcsolódott még AIDS- és drog-prevenció. Ezek a FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén, www.fek.hu) program alkalmazásával valósultak meg önkéntes felnőttek munkáján keresztül, akik az évek során egyre több iskolában tudták kifejteni tevékenységüket (Fék Szeged). Az osztályfőnöki órák tartása és klubok szervezése mellett az önkéntesek nyári táborokat is szerveztek (Tábor).
Idővel igény támadt állandó klubfoglalkozásra (KlubPéntek), ahol a fiatalok hétről hétre rendszeresen találkozhatnak egymással, és olyan mélyebb kapcsolatokat alakíthatnak ki, melyek maradandó értékekre alapozottak.
Az Egyesületet magát 2007. február 10-én alapították, hivatalos bírósági bejegyzése pedig 2007.04.19-én történt meg. Főbb céljai közé tartozik a Dél-Magyarország területén élő hátrányos helyzetű (elsősorban tanköteles) fiatalok támogatása önálló életvitel program, erkölcsi, értékrendbeli, tárgyi és pénzbeli vonatkozásban, az Egyesület kondíciójához mérten. Ezen célok megvalósítása érdekében a szervezet minél több lehetőséget és eszközt megragad, a támogatott fiatalok sajátos érdekeinek figyelembevételével, azok érvényre juttatása mellett.
Az Egyesület tevékenységi köréhez tartozik rendszeres klubalkalmak tartása a 13-18 éves korosztálynak, ugyanezen korcsoport számára nyári tábor szervezése, iskolákban FÉK-programok tartása.
Célkitűzéseinkről részletesebben a mellékelt Alapszabályban olvashat.
Az Egyesület tagjai saját életükben a keresztény értékrendet tartják követendőnek. Fontos, hogy programjainkon az általunk képviselt értékrend megfogalmazódjon. A legkiemelkedőbb érték, amelyet közvetítünk: a szeretet.
Az Egyesület, mint szervezet, mindenféle vallási és politikai irányzattól elhatárolódik.

bottom of page